Subsidie aanvragen door particulieren.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Via deze nieuwe subsidieregeling worden huishoudens die in hun eigen woning duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.
De subsidie is een gevolg van het Energieakkoord in 2013. De regeling loopt vanaf 2016 t/m eind 2020. In 2016 stelt het ministerie van Economische Zaken een budget van 70 miljoen euro beschik baar. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

Voor zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels en pelletkachels gelden verschillende subsidiebedragen (zie afbeelding voor een indicatie). Op de apparatenlijsten ziet u ook per soort het subsidiebedrag staan. U kunt geen voorschot ontvangen.

Valt mijn apparaat onder de regeling?

Heeft u interesse in de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel? Op de website van RVO.nl staan vanaf 4 januari 2016 apparatenlijsten. Deze lijsten helpen u bij het maken van een goede keuze. Deze lijsten worden continue bijgewerkt en uitgebreid.

Wat zijn de voorwaarden voor particulieren?

  • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum word bedoeld de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
  • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
  • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
  • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Op de website www.rvo.nl/ISDE leest u meer over alle voorwaarden voor particulieren.