Officieel dealer WINTERÖFEN pelletkachels Flevoland
25/09/2018
De Biodom 27A is uitgevoerd met tablet.
22/08/2020

Op 20 maart is er een publicatie van de Staatscourant geweest met een wijziging m.b.t. de subsidie ISDE voor pelletketel.

Hierin staat dat dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat de subsidie ISDE op pelletketels (biomassaketels) drastisch naar beneden bijgesteld wordt. In de meeste gevallen wordt deze zelfs gehalveerd. Reden hiervoor is dat volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de marktprijzen van pelletketels dermate gedaald zijn dat er meer subsidie verstrekt wordt dan het uitgangspunt van 20-30% van de inversteringskosten. De letterlijke tekst is als volgt:

Omdat is gebleken dat de marktprijzen van de op biomassa gestookte ketels recent fors zijn gedaald, bestaat bij deze ketels echter het risico dat meer subsidie wordt verstrekt dan het hiervoor genoemde beoogde percentage. Bovendien bestaat in bepaalde gevallen de kans dat de maximale steunintensiteit die geldt op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt overschreden. Om dit te voorkomen is het subsidiebedrag voor een op biomassa gestookte ketel tot en met 40 kW verlaagd van € 2.500 naar € 1.250. In het geval het vermogen van een op biomassa gestookte ketel boven de 40 kW uitkomt, wordt voormeld subsidiebedrag in het vervolg vermeerderd met € 70 per kW vermogen van de ketel, in plaats van met € 110 per kW vermogen van de ketel (het bedrag dat voorheen gehanteerd werd). Dit is geregeld in artikel 4.5.11, eerste lid, van de RNES.

De wijziging geldt voor alle ISDE-aanvragen van pelletketels (biomassaketels), dus voor zowel zakelijke partijen als particulieren. Wat betekent dit voor u? Er zijn 2 situaties:

U bent een particuliere aanvrager
Aangezien voor particulieren geldt dat men éérst moet kopen en installeren, alvorens men subsidie aan kan vragen, krijgt iedereen die heeft gekocht én geïnstalleerd vóór 21 maart 2019 en binnen 6 maanden na installatie de aanvraag indient, het “oude” (hoge) subsidiebedrag van vóór de wijziging.
Koopt u óp of ná 21 maart uw pelletketel, dan zijn de nieuwe (lagere) bedragen van kracht.

U bent een zakelijke aanvrager
U kunt uitsluitend gebruik maken van de lagere, nieuwe subsidie. Omdat u de aanvraag in moet dienen alvorens u de koopovereenkomst aangaat, ligt de aanvraagdatum dus per definitie óp of ná 21 maart 2019.

Download hier de meest recente apparatenlijst voor pelletketels (biomassaketels) van de RVO om de wijzigingen te bekijken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 06-24170446 of mail naar info@ecolocicpelletkachels.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *