OEG heatpipes

Bijzonder efficiënte werking door het Heatpipe-principe.

In de OEG 4flex Solarbuis bevindt zich een koperen absorber in een glazen buis die tijdens de productie voor 99.999999% vacuüm wordt gezogen. Door het vacuüm, wordt warmteverlies aan de omgeving geminimaliseerd. Aan de achterzijde van de absorber is een kleine, aan de onderzijde verzegelde, koperen buis gelast; de Heatpipe. In de Heatpipe bevindt zich, eveneens onder vacuüm, een kleine hoeveelheid speciale verdampingsvloeistof. Het vacuüm binnen de Heatpipe zorgt ervoor dat de verdampings vloeistofal bij een temperatuur van 29.4 °C kookt. Door zonnestraling wordt de absorber verwarmd en de verdampingsvloeistof gaat van een vloeibare toestand over in een vluchtige toestand. De resulterende stoom stijgt naar het boveneinde van de Heatpipe in de condensor. Via de condensor vindt de warmteoverdracht van de stoom naar de aan de condensor voorbij stromende Solar vloeistofplaats (Afb. 2). Door deze techniek wordt elke buis “droog” in de kop van de 4flex gemonteerd. Hierdoor kunnen buizen indien nodig worden vervangen, zonder de Solarvloeistof uit het systeem te hoeven aftappen.

Afb.1

Afb.2

De flexibele vacuüm buiscollector.

Met 4flex vacuümbuiscollectoren (heatpipes) zijn collectorvelden van 1 tot 150 buizen mogelijk! Ze worden gekenmerkt door middel van een gepatenteerde beveiliging tegen oververhitting en hebben bijzonder weinig onderhoud nodig.

Bijzonder weinig onderhoud noodzakelijk als gevolg van gepatenteerde oververhittings- bescherming.

Afb.1

Afb.2

Een Solarsysteem bestaat uit de hoofdcomponenten van collectoren, pompgroep en opslag. De pompgroep transporteert de, door de collectoren verwarmde, Solarvloeistof naar een boilervat waarvan de inhoud (verwarmings- of tapwater) d.m.v. een of meerdere buiswarmtewisselaar(s) in het vat, wordt verwarmd. Wanneer het water in de opslag, de maximale temperatuur heeft bereikt, stopt de pompgroep en wordt er geen warmte meer van de collectoren getransporteerd. Hierdoor worden collectoren en vacuümbuiscollectoren in het bijzonder, vanwege hun uitstekende isolatie, zeer heet. Zo heet, dat Solarvloeistof in conventionele collectoren doet verdampen waardoor de kwaliteit van de Solarvloeistof snel achteruit gaat of zelfs ongeschikt maakt. Om de Solarvloeistof te beschermen, beschikken de 4flex buizen over een gepatenteerde oververhittingsbeveiliging (Afb. 1) in de condensor. Wanneer de temperatuur in de condensor tot 90°C stijgt, sluit d.m.v. bimetalen schijven een ventiel, waardoor wordt voorkomen dat er nog stoom uit de Heatpipe in de condensor komt en daarmee warmte afgeeft aan de Solarvloeistof (Afb.2). Hierdoor wordt effectief voorkomen dat de voorbij stromende Solarvloeistof verdampt. Zodra de boiler weer warmte kan opnemen, de pompgroep weer in bedrijf is, de Solarvloeistof wordt rondgepompt en de temperatuur in de condensor daalt tot minder dan 90°C opent het bimetaalventiel en gaat het systeem over op de normale werking.

Complete Solarpakketten.

Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wilt u meer weten over onze tarieven?
Vraag direct een offerte aan of bel: 06-2417 0446